JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica

Notranjska cesta 44
1380 Cerknica
Osnovni podatki o podjetju
E-mail:
info@komunala-cerknica.si
Tel:
01 709 79 10
Fax:
01 709 31 75
Davčna številka:
SI77038037
Matična številka:
5067758000
Spletna stran: