01 750 81 11

Tržaška cesta 27
1370 Logatec
Osnovni podatki o podjetju
E-mail:
info@kp-logatec.si
Tel:
017508110
Dežurna služba:
041 310 294
Davčna številka:
SI88743926
Matična številka:
5827558
Spletna stran:

Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje pogrebne dežurne službe in morebitna druga potrebna dela.

Ko svojci ali drugi ugotovijo smrt, se le to prijavi izvajalcu pogrebnih dejavnosti (na območju celotne občine Logatec je to Komunalno podjetje Logatec).

S Komunalnim podjetjem Logatec se svojci torej lahko dogovorijo o vseh pogrebnih in pokopaliških storitvah:
• kraj, dan in ura pogreba,
• prevozi pokojnika v kak drug kraj v Sloveniji ali v tujino,
• vrsta pogreba (krsta ali žara),
• upepelitev pokojnika (upepelitev opravlja Žale Javno podjetje, d.o.o.)
• ureditev pokojnika (preoblačenje, britje, …),
• izbira pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja in drugo),
• dodelitev grobnega prostora in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor,
• naročilo cvetja (ikebane, ikebana za na krsto, žarni venčki, venci in ostalo rezano cvetje po dogovoru – izbira iz kataloga),
• izbira nagrobnega spomenika,
• nagrobni napisi na nagrobnih ploščah žarnih zidov (na voljo je več vzorcev nagrobnih napisov),
• odjava pokojnika na matičnem uradu (pooblastilo),