Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Cesta XIV. divizije 039A
2000 Maribor
Osnovni podatki o podjetju
E-mail:
info@pp-mb.si
Tel:
(02) 480 01 33
Davčna številka:
SI51546132
Matična številka:
5067928
Spletna stran:

OSNOVNI PODATKI

Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Cesta XIV. divizije 039A
2000 Maribor

Matična številka: 5067928
Davčna številka: 51546132
Zavezanec za DDV: DaID za DDV: SI51546132
Transakcijski račun: 04515-0000325070, Nova KBM Maribor

Uprava
Direktorica: Mag. Lidija Pliberšek, univ. dipl. ekon.KONTAKTI

Uprava podjetja
+386 2 480 09 00
+386 2 480 09 03

Sprejemna pisarna
+386 2 480 01 33
+386 2 480 01 31
+386 41 622 979

Pokopališka pisarna

Pokopališče Pobrežje
+386 2 480 01 32

Pokopališče Dobrava
+386 2 629 53 94

Upepeljevalnica Dobrava
+386 2 629 53 90

Cvetličarna Aralija - Dobrava 
+386 2 629 53 96

Cvetličarna Aralija - Pobrežje
+386 2 480 01 30DEJAVNOSTI

Osnovne dejavnosti Pogrebnega podjetja Maribor so naslednje:

Izvajanje pogrebov
Upepeljevanje
Kamnoseštvo
Cvetličarstvo
Vrtnarstvo
Upravljanje pokopališč


POSLANSTVO IN VIZIJA

Mesto spomina, kot pogosto imenujemo pokopališče, radi povezujemo s pogrebno dejavnostjo, ki je osnovna funkcija pokopališča. Kar nekoliko skrito našim očem pa ostaja, da je to tudi prostor, na katerem je zapisana zgodovina mesta ter v simfonijo združene različne oblike umetnosti. Pokopališčetako služi za različne namene in ima različne ciljne skupine. Na njem lahko vidimo turiste, ki se spoznavajo z mestom, zgodovinarje, ki raziskujejo preteklost in umetnike, ki iščejo navdih za svoje nove stvaritve.

Poslanstvo družbe

Osnovna dejavnost Pogrebnega podjetja Maribor je izvajanje pogrebnih storitev. S čutom za dostojanstvo in popolno kakovostjo izvedbe pomagamo svojcem skozi težke trenutke ob izgubi bližnjega. Kamnoseštvo, cvetličarstvo in vrtnarija dopolnjujejo celovito paleto naših storitev.

Skrb za ohranjanje in obveščanje o kulturni dediščini, uporaba okolju prijaznih tehnologij, posodobitve in obnova infrastrukture so temelji, na katerih gradimo podobo pokopališča kot mesto spomina tako za naključne kot redne obiskovalce.

Vizija družbe

Pogrebno podjetje Maribor je kot vodilno podjetje nosilec in spodbujevalec razvoja na področju pogrebne, pokopališke in komplementarnih dejavnosti na celotnem območju SV Slovenije. Svojo vlogo nosilca in spodbujevalca razvoja želimo prenesti na področje celotne Slovenije in tudi v evropski prostor.

Ugled in prepoznavnost Pogrebnega podjetja Maribor, kot zanesljivega, družbeno odgovornega in sodobnega podjetja, sega ne samo v regionalni, ampak tudi v širši evropski prostor. Z vključevanjem uporabniškega, kulturnega, arhitekturnega, ekološkega in drugih družbenih vidikov v upravljanje in ohranjanje pokopališč, utrjujemo ugled našega podjetja ter s tem krepimo njegovo konkurenčno prednost in rast.

Z vodenjem pomembnega mednarodnega združenja in uveljavljanjem izjemnih idej preko dediščine in preteklosti, zapisane na pokopališčih, Pogrebno podjetje Maribor postaja graditelj evropske zavesti o kulturni dediščini evropskih pokopališč in posledično inovativnega pristopa v turizmu.

Vrednote

Vse te storitve pa zahtevajo predvsem odlične ljudi. Pokopališče je namreč izpostavljeno močnim čustvom in primarna skrb upravljavca je zagotavljanje ljudem prijaznih, spoštljivih in razumevajočih storitev. Storitve, ki jih moramo namreč zagotavljati, so predvsem pri svojcih uporabljene v občutljivih trenutkih in so povezane z osebnimi kontakti. Prav zato morajo zaposleni biti ustrezno usposobljeni, motivirani in imeti razvito visoko stopnjo pripadnosti svojemu delu in okolju, v katerem živijo.

Vsak kontakt zaposlenih je odraz podjetja in njegove skrbi za pokopališče. Naš image zato v največji meri komuniciramo prav v teh osebnih stikih z uporabniki. Kako nas zaznavajo v teh trenutkih, je odraz našega načina dela, razmišljanja in komuniciranja.

Politika kakovosti

S politiko kakovosti sledimo družbeno odgovornemu trženjskemu konceptu, ki je usmerjen v doseganje in zadovoljevanje treh ciljev:

· dobiček podjetja,
· želeno zadovoljstvo porabnikov in
· interesov javnosti.

Zaposleni z visoko stopnjo motivacije, pripadnosti in znanja omogočajo kreativno in učinkovito odzivanje na nenehno spreminjajoče se zahteve delovnega okolja. Na njih stoji napredek Pogrebnega podjetja Maribor d.d, zato predstavlja vlaganje v znanje zaposlenih pomemben cilj politike kakovosti.


x


Pogrebne storitve

 • Balzamacija pokojnika (preprečavanje razgradnje trupla)
 • Izkop ostankov umrle osebe (Ekshumacija)
 • Izvedba poslovitve pred upepelitvijo
 • Izvedba upepelitve
 • Prevoz pokojnika
 • Priprava mrliškega odra
 • Raztros pepela na želeni lokaciji
 • Raztros pepela v morju
 • Ureditev osnovne dokumentacije (mrliški listi na matičnem uradu, potrdilo za pokop na pokopališču)
 • Ureditev pokojnika

Pokopališke storitve

 • Dekoracija groba
 • Izkop in priprava groba
 • Organizacija pogrebne svečanosti
 • Pogrebno moštvo
 • Priprava poslovilne vežice
 • Urejanje pokopališča in grobov
 • Vodenje katastra grobov

Spremljajoče storitve

 • Kamnoseška dela
 • Organizacija fotografa
 • Organizacija govornika
 • Organizacija trobentača
 • Priprava govora
 • Žalno cvetje

Za smrt v tujini

 • Izvedba prevoza umrle osebe (vse države sveta)
 • Izvedba prevoza umrle osebe znotraj EU
 • Posredovanje potrdila za pokop na določenem pokopališču v tujini
 • Pred samim prevozom izven Slovenije ureditev dokumentacijo na inšepkcijskih službah
 • Prevajanje mrliških dokumentov, računov
 • Prevoz pokojnika do letališča
 • Prevzem pokojnika na končnem letališču in prevoz do želenega pokopališča
 • Ureditev rezrevacij poleta za pokojnika
 • Urejanje celotne dokumentacije (dovoljenja, carinjenje, oprema...) na diplomatsko konzularnih predstavništvih