NAVČEK pogrebne storitve d.o.o.

Visoko 140
4212 Visoko
Osnovni podatki o podjetju
E-mail:
navcek1@iol.net
Tel:
041 628 940
Dežurna služba:
031 577 229 in 041 628 940
Davčna številka:
51821460
Matična številka:
5475325000
Spletna stran:

Smo družinsko podjetje, ki pogrebne storitve izvaja že več kot 20 let. Tradicija, izkušnje in piateta so vodilo našega poslovanja. Pri opravljanju pogrebnih storitev upoštevamo želje svojcev ter krajevne običaje in navade.

Pogrebne storitve opravljamo na Gorenjskem, predvsem na širšem območju Kranja.

Smrt dojemamo kot naraven življenjski proces in naše pogrebne storitve to tudi izražajo. Storitve opravimo predano, z ustreznim sočutjem ter podporo ob tem občutljivem življenjskem dogodku.

Naše poslanstvo je olajšanje odločitev ter postopkov in smo vam vedno na voljo. S svojim znanjem in izkušnjami vam pomagamo pri opravilu potrebnega in pri tem nudimo vso potrebno podporo.

Nudimo naslednje pogrebne storitve in opremo:

 • prevzem, oblačenje in ureditev pokojnika
 • prevoz pokojnika
 • organizacija upepelitve
 • Pogrebna oprema ( krste, žare, nagrobni križi, piramide, žarne niše … )
 • Sestava in objava osmrtnic
 • Organizacija in vodenje pogrebne slovesnosti
 • Pevci, nosači, trobenta, harmonika, citre, violina, govornik
 • Žalni aranžmaji
 • Izkopi jam, vkopi za žare
 • Urejanje dokumentacije
 • Svetovanje pri povračilu pogrebnine in drugih pravic po pokojniku
 • Fotografiranje pogrebov
 • Na voljo smo 24 ur na dan

Pogrebne storitve

 • Balzamacija pokojnika (preprečavanje razgradnje trupla)
 • Izkop ostankov umrle osebe (Ekshumacija)
 • Izvedba poslovitve pred upepelitvijo
 • Izvedba upepelitve
 • Prevoz pokojnika
 • Priprava mrliškega odra
 • Raztros pepela na želeni lokaciji
 • Raztros pepela v morju
 • Ureditev osnovne dokumentacije (mrliški listi na matičnem uradu, potrdilo za pokop na pokopališču)
 • Ureditev pokojnika

Pokopališke storitve

 • Dekoracija groba
 • Izkop in priprava groba
 • Organizacija pogrebne svečanosti
 • Pogrebno moštvo
 • Priprava poslovilne vežice
 • Urejanje pokopališča in grobov
 • Vodenje katastra grobov

Spremljajoče storitve

 • Kamnoseška dela
 • Organizacija fotografa
 • Organizacija govornika
 • Organizacija trobentača
 • Priprava govora
 • Žalno cvetje

Za smrt v tujini

 • Izvedba prevoza umrle osebe (vse države sveta)
 • Izvedba prevoza umrle osebe znotraj EU
 • Posredovanje potrdila za pokop na določenem pokopališču v tujini
 • Pred samim prevozom izven Slovenije ureditev dokumentacijo na inšepkcijskih službah
 • Prevajanje mrliških dokumentov, računov
 • Prevoz pokojnika do letališča
 • Prevzem pokojnika na končnem letališču in prevoz do želenega pokopališča
 • Ureditev rezrevacij poleta za pokojnika
 • Urejanje celotne dokumentacije (dovoljenja, carinjenje, oprema...) na diplomatsko konzularnih predstavništvih
 • V primeru prevoza izven EU ureditev dokumentov za letalski prevoz