Vrste pogrebov

Potek pogrebnega obreda je odvisna od vrste pokopa. Predstavljamo tri najpogostejše vrste pogreba(v nadaljevanju pa vse tri podrobneje tudi predstavljamo):

1. Klasični pokop

Klasični pokopi se izvajajo s pokopi v zemljo ali grobnico. Naročnik pogreba mora najprej izbrati pogrebno podjetje za prevzem in prevoz pokojnika. Izbranemu pogrebnemu podjetju je potrebno dostaviti obleko pokojnika ter izbrano krsto za pokop pokojnika.

2. Žarni pokop

Žarni pokopi se izvajajo v zemljo, grobnico ali žarno nišo.

Slovo od pokojnika pred upepelitvijo

V kolikor naročnik pogreba izrazi željo po slovesu pred upepelitvijo, se lahko svojci pred prevozom pokojnika na upepelitev poslovijo od njega v mrliški vežici.

Upepelitev

Izbrano pogrebno podjetje prevzame pokojnika in ga odpelje v upepeljevalnico. Za termin upepelitve in prevzem žare se dogovori predstavnik izbranega pogrebnega podjetja.

3. Raztros pepela

Izvajalci pogrebnih storitev izvajajo raztros pepela na za to predvidenih lokacijah na pokopališčih.Poleg raztrosa pepela pokojnika na pokopališču lahko je z odločbo pristojne upravne enote omogočen raztros pepela tudi na drugih krajih.

Raztros pepela v morje

V sodelovanju s pogrebno službo Javnega komunalnega podjetja Koper je mogoče organizirati raztros pepela pokojnika v morje.Raztros pepela se opravi ob ponedeljkih, in sicer na pomolu v Valdoltri s pričetkom ob 8.uri zjutraj.Raztrosu pepela lahko prisostvuje 20–30 ljudi.Če je na dan raztrosa vreme vetrovno, kar onemogoča miren raztros, se raztros opravi dan kasneje ali po dogovoru z ladjarjem in žalujočimi.

Žalni protokol pogreba na morju:

Na željo svojcev se lahko v protokol vključi še duhovnik, govornik, trobentač in pevci. Med povratno plovbo v pristanišče je po naročilu svojcev na ladji mogoče pripraviti manjšo pogostitev. Po opravljenem raztrosu dobijo svojci v spomin listino z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je zgodil raztros pepela v morje.

Raztros pepela na drugem izbranem kraju

Svojci, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti z raztrosom pepela zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravna enota pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci pokojnika morajo pri tem podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika. Po prejemu pozitivno rešene vloge s strani upravnega organa se opravi raztros pepela na mestu, ki je navedeno v odločbi upravnega organa.