NEGRA-GEO trgovina, pogrebne in druge storitve d.o.o.

NEGRA-GEO trgovina, pogrebne in druge storitve d.o.o.
Negra - Geo d.o.o.
78600553
5852633000
041 740 166
02 81 82 822
Povezava
Pogrebne storitve, Urejanje pokopališč, Cvetličarske storitve
Ob stadionu 33, 2310 Slovenska Bistrica