Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Osmrtnice.si

Osmrtnice.si spletni servis (spletna stran), v nadaljevanju Osmrtnice.si, je spletno mesto, ki ga upravlja podjetje Sigma informacijske rešitve in storitve, Tadej Pešl s.p.

Z uporabo Osmrtnice.si soglašate, da je lahko dostop do teh spletnih strani kadarkoli začasno prekinjen ali onemogočen.

Pridružujemo si pravico v kateremkoli trenutku spremeniti ali ukiniti katerikoli segment storitev.

Pridružujemo si pravico v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila, v kolikor se smatra za potrebno, ukiniti ali spremeniti katerikoli del tukaj navedenih Pogojev uporabe.

Obveza in dolžnost vsakega uporabnika je, da uporablja Osmrtnice.si izključno v skladu s predpisi Republike Slovenije, kot tudi s splošnimi moralnimi in etičnimi načeli.

Osmrtnice.si izključuje vsakršno odgovornost za kakršnokoli škodo na opremi, s katero uporabnik dostopa do Osmrtnice.si. Prav tako Osmrtnice.si ne nosi odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe Osmrtnice.si.

Upravljalec Osmrtnice.si lahko v vsakem trenutku prekine poslovni odnos s katerimkoli uporabnikom, ter mu odvzame dostopne pravice. V tem primeru odgovornost in obveze uporabnika ne prenehajo veljati.

Upravljalec Osmrtnice.si si pridržuje pravico, da lahko na drugih spletnih straneh (npr. spletna stran občine) kaže ime in priimek pokojnika z letnico rojstva in drugimi relevantnimi podatki ter s klikom na ta podatek uporabnika usmeri do celotne objave.

Upravljalec Osmrtnice.si se zavezuje zagotoviti, da bo osmrtnica, zahvala oz. spomin (v nadaljevanju objava) na spletni strani vidna vsaj tri mesece od izvedbe naročila objave in trajno za čas delovanja portala.

Za vse pravne spore, ki bi nastali v zvezi z uporabo Osmrtnice.si je pristojno sodišče v Mariboru.

Omejitev odgovornosti

Upravljalec spletnega servisa Osmrtnice.si ne jamči za točnost oz. popolnost katerekoli informacije objavljene na Osmrtnice.si. Upravljalec prav tako ne odgovarja za kakršnokoli morebitno izgubo ali škodo, nastalo zaradi sklicevanja uporabnika na informacije, pridobljene na Osmrtnice.si.

Vsak uporabnik Osmrtnice.si se strinja, da je uporaba našega servisa izključno na uporabnikovo lastno odgovornost.

Osmrtnice.si oz. njegov upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli izgubo podatkov, nedostavo poslanih sporočil/obvestil ali kakršenkoli drug dogodek, do katerega bi prišlo v času uporabe Osmrtnice.si.

Z uporabo Osmrtnice.si se smatra, da ste v celoti seznanjeni in se strinjate s Pogoji uporabe. V kolikor pogojev uporabe ne sprejemate oz. se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da Osmrtnice.si ne uporabljate.